Přihlásit
Základní informace | Služby | Hardware a teorie | Návody | Fotogalerie | Mapa | Odkazy & download | Fórum | Dlužníci | Monitor sítě |

Jak správně měžit rychlost internetového připojení

Rychlostí internetového připojení se rozumí rychlost na předávacím rozhraní (konektor ethernetového kabelu), rychlost proto neměřte z počítače zapojeného k jinému zařízení ve Vaší síti nebo na bezdrátový WiFi router, který může měření zkreslit.

Pokud při dodržení těchto pravidel opakovaně naměříte nízkou rychlost, kontaktujte nás.

Jak na update firmware u karty Z-COM XI-626

Předem bych měl upozornit na fakt použitého universálního ovladače přímo od Intersilu, nikoli z CD, dodávaného s kartou. Podle mého by se ale postup neměl příliš lišit (pokud náhodou ano, tak určitě napište). Dále budu předpokládat správně nainstalovaný "PRISM WinUpdate" a staženou (rozpakovanou) verzi nového firmware - obojí naleznete v sekci odkazy & download. Nyní spusťte WinUpdate a ve dvou krocích přidejte oba dostupné soubory, pokračujte stisknutím tlačítka Update! Následující informační dialog ukazuje stávající a novou verzi primárního i sekundárního fw, zde se nachází také poslední možnost celý proces přerušit. Pokud se během zápisu neobjeví žádné chybové hlášení, máte nejspíš vyhráno. :-)


Já jsem byl právě ten opačný případ, kdy se mi téměř okamžitě po zahájeném updatu objevila informace o nemožnosti (chybě) zápisu. V takovém případě doporučuji následující: otevřete správce zařízení (hardware), pravým tlačítkem zvolte vlastnosti "Wireless LAN PCI Adapter" a přesuňte se na záložku "Upřesnit". Vyberte parametr "Firmware Download", nastavte hodnotu "Disabled" a změnu potvrďte. Po restartu zopakujte výše uvedený postup.

Jak povolit zprávy protokolu ICMP (ping) ve Windows XP a Vista

Při nové instalaci systému Windows XP, případně po aplikaci SP2, se automaticky provádí změna bezpečnostního nastavení. Je nainstalován a spuštěn integrovaný systémový firewall, který ve svém výchozím nastavení blokuje také ping (ICMP paket ECHO_REQUEST). Toto nastavení může způsobovat problémy některých specifických aplikací, rovněž velice znesnadňuje/znemožňuje odhalování a detekci možných problémů na přenosovém médiu. Z tohoto důvodu je doporučeno upravit nastavení tak, aby na příchozí ICMP pakety bylo korektně odpovídáno.


Windows XP SP1 (EN)
Start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections -> Local Area Connection (pravý klik) -> Properties -> karta Advanced -> Internet Connections Firewall Settings -> karta ICMP -> [x] Allow incoming echo request.

Windows XP SP2 (CZ)
Start -> Ovládací panely -> Síťová připojení -> Připojení k místní síti (pravý klik) -> Vlastnosti -> karta Upřesnit -> Brána firewall ... Nastavení -> karta Upřesnit -> Protokol ICMP ... Nastavení -> [x] Povolit příchozí zprávy s požadavkem na odezvu.

Windows Vista
Start -> Ovládací panely -> Nástroje pro správu (dvojklik nebo pravým "spustit jako administrátor"-> Brána Windows Firewall s pokročilým/vyspělým/rozšířeným zabezpečením(dvojklik) -> Tato akce... - Pokračovat -> Vstupní pravidla a stejně pro Výstupní pravidla nastavit:

Podezření na nesprávnou funkčnost DNS

Problém můžete potvrdit/vyvrátit použitím alternativního DNS serveru, např. OpenDNS. Na uvedené stránce naleznete postupy pro nastavení jednotlivých zařízení a aplikací (PC,router,server...).

Sponzorované odkazy

Nežádoucí automatická změna kanálu u SparkLAN WX-7800

Na páteřních spojích jsem se u několika těchto zařízení setkal s problémem samovolného pravidelného přelaďování na jiný kanál (defaultní 36). Dlouho jsem pátral a správně tušil, že se jedná o záležitost DFS (Dynamic Frequency Selection) - detekce kolizní frekvence meteo radarů. Avšak ve webovém rozhraní se žádné možnosti konfigurace nenacházejí (testován poslední oficiální firmware 1.1.2.5E). Řešením je telnet rozhraní a příkazy get/set radarnewchannel a radardetect, kterými lze nastavení přizpůsobit aktuální situaci.

Úroveň vysílacího výkonu OvisLink AirLive WL-5460AP

Používáte-li toto AP s jinou než běžně dodávanou 2 dBi anténkou, je potřeba (dle platného všeobecného oprávnění) regulovat vysílací výstupní výkon. Toto nastavení naleznete v bezdrátové části, konkrétně v Advanced Settings->Tx Power Level. Následující přehled se vztahuje pouze na starší verze/firmware zařízení, u novějších revizí jsou dBm již konkrétně zmíněny přímo v jednotlivých volbách.


802.11g: Full=16.95 dBm, 50%=8.48 dBm, 25%=4.24 dBm, 12%=2.10 dBm, 6%=1.02 dBm
802.11b: Full=18.97 dBm, 50%=9.49 dBm, 25%=4.74 dBm, 12%=2.37 dBm, 6%=1.19 dBm

MikroTik - různá nastavení a postupy

Jak omezit stahovačům maximální počet spojení?

Tento příklad zalimituje 500 spojení na jednoho stahovače (P2P), další spojení již nejsou otevírána (32 je maska).

> ip firewall filter
add chain=forward action=drop p2p=all-p2p protocol=tcp connection-limit=500,32

Jak zabránit spamování - rozesílání spamu

> ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp dst-port=25 src-address-list=spammer action=drop
> ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp dst-port=25 connection-limit=10,32 limit=50,5 action=add-src-to-address-list 
    address-list=spammer address-list-timeout=2h

Jak jednoduše nahrát (upgradovat) vybranou verzi RouterOS?

> tool fetch address=www.mikrotik.com host=www.mikrotik.com src-path=/download/routeros-mipsbe-3.27.npk dst-path=/routeros-mipsbe-3.27.npk

Jak provést upgrade BootLoaderu RouterBOARDu?

Stáhněte si požadovaný BIOS, soubor s koncovkou .fwf pomocí drag&drop přetáhněte do okna Files ve WinBoxu. Otevřete konzolu/terminál (ve WinBoxu New Terminal, popř. pomocí telnet/SSH) a zadejte příkaz routerboard upgrade. Na otázku "Do you really want to upgrade firmware" odpovězte Ano [Y]. Kontrolu aktuální verze zavaděče můžete provést pomocí příkazu system routerboard print.


Reset RouterBoardu do továrního nastavení

Automatické spuštění nahraného skriptu

Libovolný konfigurační skript pojmenujte *.rsc.auto. Jakmile bude přenos souboru dokončen, proběhne jeho spuštění.


Connection tracking

MikroTik má ve výchozím stavu zapnutý tzv. connection tracking, což je vlastnost udržující informace o stavu jednotlivých spojení (stateful firewall). Pakliže v dané konfigurace nevyužíváte překlad adres (NAT), můžete jej bez obav vypnout. Potřebná paměť je 64MB na každých 65536 spojení. Vypnutí lze provést následovně:

> ip firewall connection tracking
set enabled=no

Reset všech aktivních spojení (connections reset)

> ip firewall connection remove [ find ]

Wake on LAN - zaslání magic paketu

> tool wol FF:FF:FF:FF:FF:FF

Přetaktování/podtaktování CPU RouterBOARDu

> system routerboard settings set cpu-frequency=600MHz

Vzdálený scan WiFi sítí

Jistě všichni známe situaci, kdy potřebuje provést scan okolních bezdrátových sítí na vzdálenější straně spoje. Pokud však k zařízení přistupujeme právě přes wlan rozhraní, spojení se nám logicky rozpadne a protistrana odpojí. Řešením je scan prostřednictvím terminálu (duration určuje, za kolik sekund bude scan ukončen.

> interface wireless scan wlan1 duration=10
> interface wireless frequency-monitor wlan1 duration=10

Zapnutí paketového snifferu, přesměrování sniffovaného trafficu (na PC s Wireshark/Etheral)

> tool sniffer set streaming-enabled=yes streaming-server=10.25.2.20
> tool sniffer start (případně stop pro zastavení)

Zprovoznění MikroTik v Nstreme dual

Tento návod předpokládá 2ks zařízení MikroTik, každý s instalovanými 2ks miniPCI WiFi (celkem tedy 4x WiFi), např. RB433 s CM10.

Mikrotik I. - nejprve je nutné povolit obě bezdrátové karty, wlan1 a wlan2.
> interface enable wlan1
> interface enable wlan2

- dále přiřadíme ethernet portu zvolenou IP adresu.
> ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether1 
- vytvoříme bridge a přidáme do něj ethernet port.
> interface bridge add 
> interface bridge port add interface=ether1 bridge=bridge1 
- obě bezdrátové karty nastavíme do režimu "nstreme dual slave".
> interface wireless set wlan1 mode=nstreme­-dual­-slave 
> interface wireless set wlan2 mode=nstreme­-dual­-slave  
- vytvoříme Nstream Dual interface a nastavíme vysílací (Tx) a příjmací (Rx) frekvence.
> interface wireless nstreme­-dual add rx­-radio=wlan1 tx­-radio=wlan2 rx-­band=5ghz tx-­band=5ghz rx-­frequency=5180 tx­-frequency=5300
- Nstream Dual interface přidáme do našeho bridge.
> interface bridge port add interface=nstreme1 bridge=bridge1 
- zjistíme MAC adresu vytvořeného Nstream Dual rozhraní. 1.8. Checking the MAC address of the nstreme interface (in this example: 11:11:11:11:11:11):
> interface wireless nstreme­dual print 
Flags: X ­ disabled, R ­ running 
0 X  name="nstreme1" mtu=1500 mac­address=11:11:11:11:11:11 arp=enabled 
disable­running­check=no tx­-radio=wlan2 rx­-radio=wlan1 remote­mac=00:00:00:00:00:00 
tx-­band=5ghz tx­-frequency=5300 rx­-band=5ghz rx­-frequency=5180 
rates­b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
rates­a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps 
framer­policy=none framer­limit=2560 
Mikrotik II. 2.1. Enabling wireless cards 1 and 2:
> interface enable wlan1
> interface enable wlan2
2.2. Assigning IP address to the ethernet interface:
> ip address add address=192.168.1.2/24 interface=ether1 
2.3. Creating bridge interface:
> interface bridge add 
2.4. Adding ethernet interface to the bridge interface:
> interface bridge port add interface=ether1 bridge=bridge1 
2.5. Setting wireless cards 1 and 2 to nstreme mode:
> interface wireless set wlan1 mode=nstreme­-dual-­slave 
> interface wireless set wlan2 mode=nstreme­-dual­-slave  
2.6. Creating Nstreme dual interface and setting Tx and Rx radios and frequencies and setting the MAC address of the remote nstreme interface (in this example: 11:11:11:11:11:11 [step 1.8]):
> interface wireless nstreme­-dual add rx­-radio=wlan1 tx­-radio=wlan2 
rx­-band=5ghz tx-­band=5ghz rx-­frequency=5300 tx­-frequency=5180 
remote­mac=11:11:11:11:11:11 disabled=no 
2.7. Adding nstreme interface to the bridge:
> interface bridge port add interface=nstreme1 bridge=bridge1 
2.8. Checking the MAC address of the nstreme interface (in this example: 22:22:22:22:22:22):
> interface wireless nstreme­dual print 
Flags: X ­ disabled, R ­ running 
0  R name="nstreme1" mtu=1500 mac­address=22:22:22:22:22:22 arp=enabled 
disable­running­check=no tx­-radio=wlan2  rx­-radio=wlan1 remote­mac=11:11:11:11:11:11 
tx­-band=5ghz tx-­frequency=5180 rx-­band=5ghz rx-­frequency=5300 
rates­b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps 
rates­a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps 
framer­policy=none framer­limit=2560 
III. MikroTik Device 1 1.9. Setting the MAC address of the remote nstreme interface (in this example: 22:22:22:22:22:22 [step 2.8]):
> interface wireless nstreme­-dual set nstreme1 
remote­mac=22:22:22:22:22:22 disabled=no 

Nouzové obnovení firware u WL-5460AP, D-Link DAP-1160 apod.

Pokud se vám jakýkoli způsobem povedlo poškodit funkční firmware zařízení a nepomáhá ani reset do továrního nastavení (stiknutí tlačítka RESET na déle než 5 sekund), můžete využít následující postup.

Nyní byste již měli být schopni otevřít standardní webové rozhraní AP na adrese 192.168.100.252.TOPlist